литовский словарь / tarp

tar̃p  
prl. (ko) между, меж (кем-чем, кого-чего), среди (кого-чего);
     t. namų̃ ir̃ ùpės — между домом и рекой;
     t. dviejų̃ ugnių̃ — между двух огней;
     m̃es gyvẽnam t. laukų̃ ir̃ miškų̃ — мы живём среди полей и лесов;
     t. dviejų̃ karų̃ — между двумя войнами;
     
      t. mū́sų kal̃bant — между нами говоря;
     t. kìta kõ — между прочим;
     pakìbti t. dangaũs ir̃ žẽmės — повиснуть между небом и землёй


/ru/
между; меж; среди
/en/
between; ( daugelio) among, amongst; (džn. apie svetimą aplinką) amid(st) knyg.; t. durų ir lango between the door and the window ; t. langų between the windows; t. dviejų ir trijų (valandų) between two and three (o'clock); t. jo knygų among his books; t. draugų among friends ; t. priešų amidst enemies; t. mūsų kalbant between ourselves; between you and me; t. kitko, t. kita (ko) a) įterpt. by the way; incidentally; b) kaip prv. in passing
/de/
prp 1 zwischen (D) (žymi vietą dviejų); zwischen (A) (žymi kryptį dviejų) 2 unter (D) (žymi vietą daugelio); unter (A) (žymi kryptį daugelio)

формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово между? — tarp
как на литовском будет слово меж? — tarp
как на литовском будет слово среди? — tarp
как с литовского переводится слово tarp? — между, меж, среди


apsirgtipussirpisskardusužadresuotiaptuštėtibičiuliškaiatsirūgtisusigrūdimasnuvyturiuotiatgrasintišiurkštumasbastelėtiaušrelėužtvartėblyksėtiapvalinimasmigisanūkasniokojamasatvilgytirūgštis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,