литовский словарь / tekšėti

tekšė́ti
(tèkši, tekšė́jo) плескать


/en/
(taškytis) splash; (apie bangas) lap


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.tekšiutekšėjautekšėdavautekšėsiu
2p.sg.tekšitekšėjaitekšėdavaitekšėsi
3p.sg.tekšitekšėjotekšėdavotekšės
1p.pl.tekšim, tekšimetekšėjom, tekšėjometekšėdavom, tekšėdavometekšėsim, tekšėsime
2p.pl.tekšit, tekšitetekšėjote, tekšėjottekšėdavote, tekšėdavottekšėsit, tekšėsite
3p.pl.tekšitekšėjotekšėdavotekšės


subjunctive.
sg.pl.
1p.tekšėčiautekšėtume, tekšėtumėm, tekšėtumėme
2p.tekšėtumei, tekšėtumtekšėtumėte, tekšėtumėt
3p.tekšėtųtekšėtų


imperative.
sg.pl.
1p.tekšėkim, tekšėkime
2p.tekšėki, tekšėktekšėkite, tekšėkit
3p.tetekši, tetekšietetekši, tetekšie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. ? tẽkšės
Gen. tẽkšės ?
Dat. ? ?
Acc. ? ?
Ins. ? ?
Loc. ? ?
Voc. ? tẽkšės#литовский словарькак на литовском будет слово плескать? — tekšėti
как с литовского переводится слово tekšėti? — плескать


išsimokėjimasregistruotitaikytisreikiamaireferatasstatmenasgrioviuotigribišiusvyndarysįvedinėtisanitarijaatsišakotiapytemamintinekintamumaspakulotiprenumeratoriussukibimaspoliežuvinissuantspauduotiazotinti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,