литовский словарь / nunešioti

nunešióti (nunešiója, nunešiójo)
1. износить/изнашивать, истрепать/итрёпывать, истаскать/истаскивать, заносить/занашивать, затаскать/затаскивать;
2. džn. уносить/унести


/ru/
изнашивать, истрёпывать, истаскивать; уносить, относить, сносить
/en/
1. (nudėvėti) wear away/out/ down ; 2. (vėju nupūsti) blow away ; t. p. nunešti
/de/
abnutzen vt


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.nunešiojununešiojaununešiodavaununešiosiu
2p.sg.nunešiojinunešiojainunešiodavainunešiosi
3p.sg.nunešiojanunešiojonunešiodavonunešios
1p.pl.nunešiojame, nunešiojamnunešiojome, nunešiojomnunešiodavome, nunešiodavomnunešiosime, nunešiosim
2p.pl.nunešiojat, nunešiojatenunešiojote, nunešiojotnunešiodavote, nunešiodavotnunešiosite, nunešiosit
3p.pl.nunešiojanunešiojonunešiodavonunešios


subjunctive.
sg.pl.
1p.nunešiočiaununešiotumėm, nunešiotumėme, nunešiotume
2p.nunešiotum, nunešiotumeinunešiotumėte, nunešiotumėt
3p.nunešiotųnunešiotų


imperative.
sg.pl.
1p.nunešiokime, nunešiokim
2p.nunešioki, nunešioknunešiokite, nunešiokit
3p.tenunešioja, tenunešiojietenunešiojie, tenunešioja


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово износить? — nunešioti
как на литовском будет слово изнашивать? — nunešioti
как на литовском будет слово истрепать? — nunešioti
как на литовском будет слово итрёпывать? — nunešioti
как на литовском будет слово истаскать? — nunešioti
как на литовском будет слово истаскивать? — nunešioti
как на литовском будет слово заносить? — nunešioti
как на литовском будет слово занашивать? — nunešioti
как на литовском будет слово затаскать? — nunešioti
как на литовском будет слово затаскивать? — nunešioti
как на литовском будет слово уносить? — nunešioti
как на литовском будет слово унести? — nunešioti
как с литовского переводится слово nunešioti? — износить, изнашивать, истрепать, итрёпывать, истаскать, истаскивать, заносить, занашивать, затаскать, затаскивать, уносить, унести


dujosvaidisatloštiBrazilijaišliniavimasparūkuotiliglaikiniskrantinėangliarūgštėišdalijimasišgirgždėtibegalybėaušimastarškėtipageltveidisimitacijaišbildintivirpussutvatintikirmgraužotiperkėlinėtipakinkliai
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,