литовский словарь / viešpatauti

viešpatáuti (viešpatáuja, viešpatãvo)
1. господствовать, властвовать, владычествовать;
     v. orè — господствовать в воздухе;
2. (valdyti) царствовать;
3. prk. царить, царствовать;
     viešpatáuja tylà — царствует [царит] тишина;


/ru/
господствовать властвовать царствовать
/en/
1. (turėti valdžią) rule (over), have domination (over); sway; viešpataujančioji klasė ruling class;2. (vyrauti) prevail, predominate; reign ; viešpatavo tamsa darkness was reigning;3. (karaliauti) reign; Mindaugui viešpataujant in/during the reign of Mindaugas
/de/
herrschen vi

формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово господствовать? — viešpatauti
как на литовском будет слово властвовать? — viešpatauti
как на литовском будет слово владычествовать? — viešpatauti
как на литовском будет слово царствовать? — viešpatauti
как на литовском будет слово царить? — viešpatauti
как на литовском будет слово царствовать? — viešpatauti
как с литовского переводится слово viešpatauti? — господствовать, властвовать, владычествовать, царствовать, царить, царствовать


defiliuotidaugisnarispodirvisprablokštiišsireikalautisutrambuotiišžvalgytiapsišvietęsfagotasklimpimasnusamdytiskaistenisretušasapriekavarpapjovėapstingimaslapinėteorinisapsagstytiapribotiištraukiamas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,