литовский словарь / papuošti

papuõšti (papuõšia, pàpuošė) украсить/украшать; убрать/убирать; нарядить/наряжать;
     p. kam̃barį pavéikslais — украсить комнату картинами;
     p. mergáitę — нарядить девочку


/ru/
украшать; убирать; наряжать
/en/
adorn, decorate, ornament; (pagražinti) beautify ; gėlėmis adorn/decorate with flowers; mergaitę (gražiai aprengti) dress up a girl
/de/
schmücken vt


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.papuošiupapuošiaupapuošdavaupapuošiu
2p.sg.papuošipapuošeipapuošdavaipapuoši
3p.sg.papuošiapapuošėpapuošdavopapuoš
1p.pl.papuošiam, papuošiamepapuošėm, papuošėmepapuošdavome, papuošdavompapuošim, papuošime
2p.pl.papuošiate, papuošiatpapuošėte, papuošėtpapuošdavot, papuošdavotepapuošite, papuošit
3p.pl.papuošiapapuošėpapuošdavopapuoš


subjunctive.
sg.pl.
1p.papuoščiaupapuoštume, papuoštumėme, papuoštumėm
2p.papuoštum, papuoštumeipapuoštumėt, papuoštumėte
3p.papuoštųpapuoštų


imperative.
sg.pl.
1p.papuoškime, papuoškim
2p.papuošk, papuoškipapuoškit, papuoškite
3p.tepapuošia, tepapuošietepapuošie, tepapuošia


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово украсить? — papuošti
как на литовском будет слово украшать? — papuošti
как на литовском будет слово убрать? — papuošti
как на литовском будет слово убирать? — papuošti
как на литовском будет слово нарядить? — papuošti
как на литовском будет слово наряжать? — papuošti
как с литовского переводится слово papuošti? — украсить, украшать, убрать, убирать, нарядить, наряжать


kedenimasmažasvorissmūgisdargtibergždasduslintuvaskurkčiotikalstytitikrinimassupoškėtiorkaitėįsibraklintikorozijadegazatoriussiaubingasarklinisplioptikvietrugiaižolininkasįsikūrentipajūris
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,