литовский словарь / apieškoti

apieškóti
(apíeško, apieškójo) обыскать/обыскивать;
     a. vìsą bùtą — обыскать всю квартиру


/en/
search/seek (everywhere) ; (patalpą t. p.) conduct a search
/de/
durchsuchen vt


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.apieškauapieškojauapieškodavauapieškosiu
2p.sg.apieškaiapieškojaiapieškodavaiapieškosi
3p.sg.apieškoapieškojoapieškodavoapieškos
1p.pl.apieškom, apieškomeapieškojome, apieškojomapieškodavom, apieškodavomeapieškosim, apieškosime
2p.pl.apieškot, apieškoteapieškojot, apieškojoteapieškodavote, apieškodavotapieškosite, apieškosit
3p.pl.apieškoapieškojoapieškodavoapieškos


subjunctive.
sg.pl.
1p.apieškočiauapieškotumėm, apieškotume, apieškotumėme
2p.apieškotum, apieškotumeiapieškotumėt, apieškotumėte
3p.apieškotųapieškotų


imperative.
sg.pl.
1p.apieškokim, apieškokime
2p.apieškoki, apieškokapieškokite, apieškokit
3p.teapieškai, teapieškoteapieško, teapieškai


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово обыскать? — apieškoti
как на литовском будет слово обыскивать? — apieškoti
как с литовского переводится слово apieškoti? — обыскать, обыскивать


maitienapriplūktiagrotechnikassliekaspravažiavimaskrebždentidaugiaskiltisTimpurandasgraikštuspaukštėkalnasargisovacijaužmačiaapteršimaspersitvarkymastelepatijasusijuostibenzininistabakautipajuokti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,