литовский словарь / siektis

síektis
(síekiasi, síekėsi) соприкасаться; сообщаться


/en/
(liestis) touch


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.siejuosi, siejuos, siekiuos, siekiuosisiejaus, siekiaus, siejausi, siekiausisiedavaus, siekdavaus, siedavausi, siekdavausisiesiuosi, sieksiuosi, sieksiuos, siesiuos
2p.sg.siejies, siekies, siejiesi, siekiesisiekeis, siejaisi, siekeisi, siejaissiedavais, siekdavaisi, siekdavais, siedavaisisieksiesi, siesies, siesiesi, sieksies
3p.sg.siejas, siejasi, siekiasi, siekiassiekėsi, siekės, siejosi, siejossiedavos, siedavosi, siekdavosi, siekdavossieksis, siesis
1p.pl.siejamės, siekiamėssiejomės, siekėmėssiekdavomės, siedavomėssiesimės, sieksimės
2p.pl.siejatės, siekiatėssiejotės, siekėtėssiedavotės, siekdavotėssieksitės, siesitės
3p.pl.siejas, siejasi, siekias, siekiasisiekėsi, siekės, siejosi, siejossiekdavosi, siekdavos, siedavos, siedavosisieksis, siesis


subjunctive.
sg.pl.
1p.siečiausi, siekčiaus, siekčiausi, siečiaussiektumėmės, sietumės, sietumėmės, siektumės
2p.sietumeis, siektumeisi, siektumeis, sietumeisisietumėtės, siektumėtės
3p.sietųs, sietųsi, siektųs, siektųsisiektųsi, siektųs, sietųs, sietųsi


imperative.
sg.pl.
1p.siekimės, siekimės
2p.siekis, siekissiekitės, siekitės
3p.tesisiejie, tesisieja, tesisiekia, tesisiekietesisiejie, tesisieja, tesisiekia, tesisiekie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово соприкасаться? — siektis
как на литовском будет слово сообщаться? — siektis
как с литовского переводится слово siektis? — соприкасаться, сообщаться


atsikartotilaipiojimasbežemisdrožtuvassuktisnuogėrosbarokasšlainėtestasveikalasjavapjovėatsidirbtiperpasakotiprieštaringassaldiniskuolasapvažumasįšnekintibarakasįsprūdapipirinė
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, румынский словарь, язык,