литовский словарь / paveikslas

pavéikslas
(1)
1. картина;
     añt síenos kãbo p. — на стене висит картина;
     pavéikslų galèrija — картинная галерея;
     knygà sù pavéikslais — книга с картинками;
2. teatr. картина;
     peñkių veiksmų̃ ir̃ aštuonių̃ pavéikslų dramà — драма в пяти действиях и восьми картинах;
3. пример, образец;
     sáu pavéikslu im̃tis — брать [ставить себе] в пример;
4. образ;
     literatū̃rinis p. — литературный образ;


/ru/
картина; изображение; пример, образец; образ
/en/
1. (menininko) painting, picture, canvas; Repino p. painting by Repin; knygelė su paveikslais/paveikslėliais picture-book;2. (vaizdas) picture, scene; buitinis p. scene from life;3. lit. (įvaizdis) image; 4. teatr. scene; 5. (pavyzdys) example ; model
/de/
Bild n -(e)s, -er, Gemälde n - s, -


склонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. paveikslas paveikslai
Gen. paveikslo paveikslų
Dat. paveikslui paveikslams
Acc. paveikslą paveikslus
Ins. paveikslu paveikslais
Loc. paveiksle paveiksluose
Voc. paveiksle paveikslai


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. pavéikslas pavéikslai
Gen. pavéikslo pavéikslų
Dat. pavéikslui pavéikslams
Acc. pavéikslą pavéikslus
Ins. pavéikslu pavéikslais
Loc. pavéiksle pavéiksluose
Voc. pavéiksle pavéikslai#литовский словарькак на литовском будет слово картина? — paveikslas
как на литовском будет слово картина? — paveikslas
как на литовском будет слово пример? — paveikslas
как на литовском будет слово образец? — paveikslas
как на литовском будет слово образ? — paveikslas
как с литовского переводится слово paveikslas? — картина, картина, пример, образец, образ


įsigilintibendraskolisžydrėdvilypumasglamonėjimasšarvotisferoidastėvasgūduriuotisuliesėtikarklelisvirbalassūnusdroženosapmušėjasvienkiemisdruskynėsukniubtiišpravardžiuotibenzinaspolka
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,