литовский словарь / kūnas

kū́nas
(1) įv. reikš. тело;
     kū́no kultūrà — физкультура;
     kū́no sužalójimas — телесное повреждение [увечье];
     kietì, skystì ir̃ dùjiniai kū́nai — твёрдые, жидкие и газообразные тела;
     dangaũs kū́nai — небесные тела;
     geomètrinis k. — геометрическое тело;
     atsidãvęs kū́nu ir̃ síela — предан душой и телом;
     tù màno k. ir̃ kraũjas! — ты плоть и кровь моя!


/ru/
тело
/en/
(įv. reikš.) body ; skystasis k. liquid; dujinis k. gas; kietasis k. fiz. solid ; drebėti visu kūnu tremble all over; dangaus kūnai heavenly bodies ; geometrinis k. geometric(al) figure; eiti į kūną become stout/plump
/de/
Körper m -s, -


склонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. kūnas kūnai
Gen. kūno kūnų
Dat. kūnui kūnams
Acc. kūną kūnus
Ins. kūnu kūnais
Loc. kūne kūnuose
Voc. kūne kūnai


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. kū́nas kū́nai
Gen. kū́no kū́nų
Dat. kū́nui kū́nams
Acc. kū́ną kū́nus
Ins. kū́nu kū́nais
Loc. kū́ne kū́nuose
Voc. kū́ne kū́nai#литовский словарькак на литовском будет слово тело? — kūnas
как с литовского переводится слово kūnas? — тело


ugninisatšokinėtiprisikeltičiuožyklakerežiotisuosinislaukininkystėožkelėspirklasšilumingasekspropriacijaapskritažiomenėseksternasekscentrinismobilizacinispasnukysžemaitiškumasmarasdriežadubeniaisupirkdintiišlūžinėti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,