литовский словарь / pirma

pirmà

1. prv. прежде, раньше; сперва;
     pirmà pagalvók, paskuĩ pasakýk — сначала [прежде] подумай, потом скажи;
     visų̃ pirmà — раньше всего, в первую очередь;
2. prl. (ko) впереди (кого-чего);
     eĩk pirmà manę̃s — иди впереди меня


/ru/
прежде; раньше; сперва; впереди; во-первых
/en/
1. prv. (žymint laiką) first; (pirmiau, anksčiau) before; (praeityje) formerly; paklausyk, paskui kalbėk first listen and then talk ; pirmiau čia buvo mokykla there was a school here before/formerly; this used to be a school ;2. (išskaičiuojant) firstly; 3. prl. žr. pirm
/de/
erst, zuerst

формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово прежде? — pirma
как на литовском будет слово раньше? — pirma
как на литовском будет слово сперва? — pirma
как на литовском будет слово впереди? — pirma
как с литовского переводится слово pirma? — прежде, раньше, сперва, впереди


kekšėplaukytišilkvikšrisnuvilktilaisvavainikiaipastilėišsišokėlisydingasžvėrijaužtvindytišieninasnedorybėpilnametražismaudytisiustaschalatasTadžikijasuželdinimasnikstelėjimasbetgifabrikas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,