литовский словарь / tūloti

tūlóti (tūlója, tūlójo) tarm. (storai vilkti) укутывать, закутывать, кутать


/en/
(storai vilkti) muffle/wrap up


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.tūlojutūlojautūlodavautūlosiu
2p.sg.tūlojitūlojaitūlodavaitūlosi
3p.sg.tūlojatūlojotūlodavotūlos
1p.pl.tūlojam, tūlojametūlojome, tūlojomtūlodavom, tūlodavometūlosim, tūlosime
2p.pl.tūlojate, tūlojattūlojot, tūlojotetūlodavot, tūlodavotetūlosit, tūlosite
3p.pl.tūlojatūlojotūlodavotūlos


subjunctive.
sg.pl.
1p.tūločiautūlotume, tūlotumėme, tūlotumėm
2p.tūlotumei, tūlotumtūlotumėt, tūlotumėte
3p.tūlotųtūlotų


imperative.
sg.pl.
1p.tūlokim, tūlokime
2p.tūlok, tūlokitūlokit, tūlokite
3p.tetūloja, tetūlojietetūloja, tetūlojie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. ? ?
Gen. ? ?
Dat. ? ?
Acc. ? ?
Ins. ? ?
Loc. ? ?
Voc. ? ?#литовский словарькак на литовском будет слово укутывать? — tūloti
как на литовском будет слово закутывать? — tūloti
как на литовском будет слово кутать? — tūloti
как с литовского переводится слово tūloti? — укутывать, закутывать, кутать


šipulyssusižavėjimasminkštasišsikoneveiktiišnagrinėtisuluošinimasšienuotivieliukėnetrikdomasproretaraktukasžystijuokininkasdevynlinkaskekulasmitybinisišsibodėtidarganotibenzolasatstotiįskausti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,