литовский словарь / tapatinti

tapãtinti (tapãtina, tapãtino) отож(д)ествлять;
     t. dvì są́vokas — отож(д)ествлять два понятия


/en/
identify


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.tapatinutapatinautapatindavautapatinsiu
2p.sg.tapatinitapatinaitapatindavaitapatinsi
3p.sg.tapatinatapatinotapatindavotapatins
1p.pl.tapatiname, tapatinamtapatinome, tapatinomtapatindavome, tapatindavomtapatinsim, tapatinsime
2p.pl.tapatinat, tapatinatetapatinote, tapatinottapatindavot, tapatindavotetapatinsite, tapatinsit
3p.pl.tapatinatapatinotapatindavotapatins


subjunctive.
sg.pl.
1p.tapatinčiautapatintumėme, tapatintumėm, tapatintume
2p.tapatintum, tapatintumeitapatintumėte, tapatintumėt
3p.tapatintųtapatintų


imperative.
sg.pl.
1p.tapatinkim, tapatinkime
2p.tapatink, tapatinkitapatinkite, tapatinkit
3p.tetapatinie, tetapatinatetapatina, tetapatinie


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово отожествлять? — tapatinti
как на литовском будет слово отождествлять? — tapatinti
как с литовского переводится слово tapatinti? — отожествлять, отождествлять


paskrudintipasiknaisiotisubiurokratėtiužderėtigaišiusrūstingumasišsijuodintipurkščiotibaržakūmaspalinkčiotičekšnotigandrintimaumentinuneštišerpėsugruzdintivienkiemyjevirtinkštelėtidušliasišrauginimas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,