литовский словарь / sudėlioti

sudėlióti (sudėliója, sudėliójo) džn. — складывать/ сложить;
     sudėlióti knygàs į̃ lentýną — сложить книги на полку


/ru/
складывать


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.sudėliojusudėliojausudėliodavausudėliosiu
2p.sg.sudėliojisudėliojaisudėliodavaisudėliosi
3p.sg.sudėliojasudėliojosudėliodavosudėlios
1p.pl.sudėliojame, sudėliojamsudėliojome, sudėliojomsudėliodavom, sudėliodavomesudėliosim, sudėliosime
2p.pl.sudėliojate, sudėliojatsudėliojot, sudėliojotesudėliodavot, sudėliodavotesudėliosite, sudėliosit
3p.pl.sudėliojasudėliojosudėliodavosudėlios


subjunctive.
sg.pl.
1p.sudėliočiausudėliotumėm, sudėliotume, sudėliotumėme
2p.sudėliotumei, sudėliotumsudėliotumėte, sudėliotumėt
3p.sudėliotųsudėliotų


imperative.
sg.pl.
1p.sudėliokim, sudėliokime
2p.sudėlioki, sudėlioksudėliokite, sudėliokit
3p.tesudėliojie, tesudėliojatesudėliojie, tesudėlioja


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово складывать? — sudėlioti
как на литовском будет слово сложить? — sudėlioti
как с литовского переводится слово sudėlioti? — складывать, сложить


kaštanasnusitrenktiurvintuvasišjuokuspailsėtimarkakriugždėtiraudonintiskerspluoštispriebrėškismatytojasištarmėamoniakinisvingiuotasatvirapūslėsgyvačiuotižabuotasskylėtbudėsūkiskaitasliekautiiškleipimas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,