литовский словарь / teirautis

teiráutis (teiráujasi, teirãvosi) справляться, осведомляться, узнавать;
     t. gýdytojo apiẽ ser̃gantį draũgą — справляться у доктора о больном товарище;
     t. kadà atvỹksta traukinỹs — узнавать о прибытии поезда;


/ru/
справляться, осведомляться, узнавать
/en/
(apie; ko) inquire (after, about; for); (apie) make inquiries (about); (ko) ask (for); t. apie sveikatą inquire/ask after (smb's) health
/de/
(ko apie ką) sich erkundigen (bei j-m nach D)


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.teiraujuosi, teiraujuosteiravaus, teiravausiteiraudavaus, teiraudavausiteirausiuos, teirausiuosi
2p.sg.teiraujies, teiraujiesiteiravaisi, teiravaisteiraudavaisi, teiraudavaisteirausies, teirausiesi
3p.sg.teiraujasi, teiraujasteiravos, teiravositeiraudavosi, teiraudavosteirausis
1p.pl.teiraujamėsteiravomėsteiraudavomėsteirausimės
2p.pl.teiraujatėsteiravotėsteiraudavotėsteirausitės
3p.pl.teiraujas, teiraujasiteiravos, teiravositeiraudavosi, teiraudavosteirausis


subjunctive.
sg.pl.
1p.teiraučiaus, teiraučiausiteirautumėmės, teirautumės
2p.teirautumeisi, teirautumeisteirautumėtės
3p.teirautųsi, teirautųsteirautųsi, teirautųs


imperative.
sg.pl.
1p.teiraukimės
2p.teiraukisteiraukitės
3p.tesiteirauja, tesiteiraujietesiteiraujie, tesiteirauja


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово справляться? — teirautis
как на литовском будет слово осведомляться? — teirautis
как на литовском будет слово узнавать? — teirautis
как с литовского переводится слово teirautis? — справляться, осведомляться, узнавать


roplinėtojassužiūrėtiįsižnybtidavinysužbėrinėtisugėrimaspriemiestinisžemėtaskomponavimasvyšnienėpavydulystėvakaruškanevienarūšismeteorasiežtisumiesčionintirūstybėdaugialaukisrimuotipakraigliotiišangliuoti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,