литовский словарь / pašalpa

pašalpà (3b) пособие;
     invalidùmo p. — пособие по инвалидности;
     paskìrti pãšalpą — выделить пособие;
     vienkartìnė, pinigìnė p. — единовременное, денежное пособие


/ru/
пособие
/en/
grant , subsidy, allowance, benefit; (bedarbiams, pabėgėliams ir pan.) relief ; laikino nedarbingumo p. disability allowance; invalidumo p. disability pension; p. daugiavaikėms šeimoms grant/allowance to large families; paskirti pašalpą grant an allowance
/de/
Beihilfe f -, -n


склонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. pašalpa pašalpos
Gen. pašalpos pašalpų
Dat. pašalpai pašalpoms
Acc. pašalpą pašalpas
Ins. pašalpa pašalpomis
Loc. pašalpoje pašalpose
Voc. pašalpa pašalpos


формы с ударениямисклонение/спряжение слова

существительное

sg.pl.
Nom. pašalpà pãšalpos
Gen. pašalpõs pašalpų̃
Dat. pãšalpai pašalpóms
Acc. pãšalpą pãšalpas
Ins. pãšalpa pašalpomìs
Loc. pašalpojè pašalposè
Voc. pašalpà pãšalpos#литовский словарькак на литовском будет слово пособие? — pašalpa
как с литовского переводится слово pašalpa? — пособие


išmintisaldėtiglitumasužvytitriuškintidervėtitarpskiltisjuodžemynaskvartetasšešiakampiskleidėjasištinkasvilnytassukvaišėtipakabusrinktiniseskiziškumaspersiuvinėtipramaltipavainikisnuosėdinis
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,