литовский словарь / į

į̃
 
prl. (ką) в, к, на, о, по, под;
     eĩti į̃ miẽstą — идти в город;
     rašýti į̃ są́siuvinį — записывать в тетрадь;
     patèkti į̃ neláimę — попасть в беду;
     kreĩptis į̃ gýdytoją — обращаться в врачу;
     į̃ kaĩrę — налево, влево;
     į̃ dẽšinę — направо, вправо;
     į̃ vir̃šų — вверх, наверх;
     į̃ ãpačią — вниз, книзу;
     į̃ rýtus — на восток;
     į̃ vãkarą ė̃mė lýti — к вечеру пошёл дождь;
     į̃ akìs pasakýti — сказать в глаза;
     susiriñko žmonių̃ į̃ šim̃tą — собралось около сотни людей;
     eĩti į̃ svečiùs — идти в гости;
     téisė į̃ dárbą — право на труд;
     kandidãtas į̃ deputatùs — кандидат в депутаты;
     įmokė́ti į̃ są́skaitą — внести в счёт;
     šáudyti į̃ príešą — стрелять по противнику;
     bañgos teliūskúoja į̃ krañtą — волны плещутся о берег;
     susitreñkti į̃ kam̃pą — удариться об угол;
     į̃ mẽtų pãbaigą — под конец года


/en/
to, into
/de/
prp 1 in (A); auf (A); važiuoti miestą in die Stadt fahren 2 zu (D); nach (D); eiti darbą zur Arbeit gehen; važiuoti Berlyną nach Berlin fahren

формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово в? — į
как на литовском будет слово к? — į
как на литовском будет слово на? — į
как на литовском будет слово о? — į
как на литовском будет слово по? — į
как на литовском будет слово под? — į
как с литовского переводится слово į? — в, к, на, о, по, под


rūdligėprielajaįsivaizduojamasužspringtižiaukčiotiplokštėtisubarškėtikuklumasšakotisdrabstinėtislankvaržėpalaktikumelingumasįsiskolinimasšiūruotivijoklinispusgyvissusidraugautiišskeltinesuderinamumasšluostukas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,