литовский словарь / užkarti

užkárti (ùžkaria, užkórė)
1. (užkabinti, uždžiauti) навесить/навешивать;
2. prk. (primesti) навязать/навязывать;
     
      u. añt sprándo — посадить на шеюсклонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.užkąru, užkarau, užkariuužkarau, užkoriauužkardavauužkarsiu
2p.sg.užkarai, užkąri, užkariužkorei, užkaraiužkardavaiužkarsi
3p.sg.užkąra, užkaro, užkariaužkorė, užkaroužkardavoužkars
1p.pl.užkarome, užkarom, užkariam, užkąram, užkariame, užkąrameužkarom, užkorėme, užkorėm, užkaromeužkardavome, užkardavomužkarsime, užkarsim
2p.pl.užkąrate, užkariate, užkarot, užkariat, užkąrat, užkaroteužkorėte, užkarot, užkarote, užkorėtužkardavote, užkardavotužkarsit, užkarsite
3p.pl.užkaria, užkąra, užkaroužkorė, užkaroužkardavoužkars


subjunctive.
sg.pl.
1p.užkarčiauužkartumėme, užkartume, užkartumėm
2p.užkartumei, užkartumužkartumėte, užkartumėt
3p.užkartųužkartų


imperative.
sg.pl.
1p.užkarkim, užkarkime
2p.užkark, užkarkiužkarkite, užkarkit
3p.teužkąrie, teužkaro, teužkarie, teužkaria, teužkąra, teužkaraiteužkarai, teužkąra, teužkąrie, teužkaro, teužkarie, teužkaria


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово навесить? — užkarti
как на литовском будет слово навешивать? — užkarti
как на литовском будет слово навязать? — užkarti
как на литовском будет слово навязывать? — užkarti
как с литовского переводится слово užkarti? — навесить, навешивать, навязать, навязывать


klaikynėgurstiiškoneveikticerkvėliokajiškumasdraudinėtikoklispabirasimpresionistiniskoncertasbraidžiojimasabejutiškasrožynasšaltžemisanginadrėkstelėtiperčiuožtiišgėręspedagogiškumasužgauliotiišvadelėti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,