литовский словарь / minuoti

minúoti (minúoja, minãvo) минировать;


/en/
kar. mine


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.minuojuminavauminuodavauminuosiu
2p.sg.minuojiminavaiminuodavaiminuosi
3p.sg.minuojaminavominuodavominuos
1p.pl.minuojame, minuojamminavom, minavomeminuodavome, minuodavomminuosim, minuosime
2p.pl.minuojate, minuojatminavote, minavotminuodavote, minuodavotminuosit, minuosite
3p.pl.minuojaminavominuodavominuos


subjunctive.
sg.pl.
1p.minuočiauminuotumėm, minuotumėme, minuotume
2p.minuotumei, minuotumminuotumėt, minuotumėte
3p.minuotųminuotų


imperative.
sg.pl.
1p.minuokime, minuokim
2p.minuok, minuokiminuokite, minuokit
3p.teminuojie, teminuojateminuojie, teminuoja


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово минировать? — minuoti
как с литовского переводится слово minuoti? — минировать


atpuškėtibobiusįsigalėjimaspūslėtasJamusukrasvardažodinisįveždintinematytasžemėskardaiškąsniuotiprasiverstivabaluotasaušrotasmėginimasnematomasdualistaskamšlyspabarstytišaulyspelkūnėbiržyti
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,