литовский словарь / paskirti

paskìrti
(pàskiria, paskýrė)
1. назначить/назначать; присудить/присуждать; отвести/отводить;
     p. vir̃šininku — назначить начальником;
     p. komìsiją — назначить комиссию;
     p. prèmiją — присудить премию;
     p. sklỹpą mokỹklos sõdui — отвести участок под школьный сад;
     p. baũdą — наложить штраф;
     gýdytojas paskýrė gríežtą diètą — врач предписал строгую диету;
2. посвятить/посвящать


/ru/
назначать; присуждать; отводить; посвящать
/en/
1. (nustatyti) fix, set; p. dieną fix/appoint a day; p. terminą (kam) set a term (to); p. bausmę inflict a penalty; p. pasimatymą make a date;2. (suteikti) allot, allocate, assign ; (premiją ir pan.) award, adjudge ; jiems paskyrė namą gyventi they were allotted a house to live in ; p. pensiją (pašalpą) grant a pension (subsidy) ; p. pinigų švietimui allocate a sum of money to education ;3. (į tarnybą) appoint, nominate; (kuo) designate (as); 4. (vaistus ir pan.) prescribe; 5. (jėgas, laiką, veikalą; kam) dedicate (to), devote (to)
/de/
1 (pvz., terminą) festsetzen vt 2 (kuo) ernennen* vt (zu D) 3 (pašvęsti) widmen vt


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.paskiriupaskyriau, paskiraupaskirdavaupaskirsiu
2p.sg.paskiri, paskiriipaskyrei, paskiraipaskirdavaipaskirsi
3p.sg.paskiriapaskiro, paskyrėpaskirdavopaskirs
1p.pl.paskiriame, paskiriampaskyrėm, paskirome, paskirom, paskyrėmepaskirdavome, paskirdavompaskirsim, paskirsime
2p.pl.paskiriat, paskiriatepaskyrėte, paskirot, paskirote, paskyrėtpaskirdavot, paskirdavotepaskirsit, paskirsite
3p.pl.paskiriapaskyrė, paskiropaskirdavopaskirs


subjunctive.
sg.pl.
1p.paskirčiaupaskirtumėme, paskirtumėm, paskirtume
2p.paskirtumei, paskirtumpaskirtumėte, paskirtumėt
3p.paskirtųpaskirtų


imperative.
sg.pl.
1p.paskirkim, paskirkime
2p.paskirki, paskirkpaskirkite, paskirkit
3p.tepaskiria, tepaskirie, tepaskiriietepaskiriie, tepaskirie, tepaskiria


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово назначить? — paskirti
как на литовском будет слово назначать? — paskirti
как на литовском будет слово присудить? — paskirti
как на литовском будет слово присуждать? — paskirti
как на литовском будет слово отвести? — paskirti
как на литовском будет слово отводить? — paskirti
как на литовском будет слово посвятить? — paskirti
как на литовском будет слово посвящать? — paskirti
как с литовского переводится слово paskirti? — назначить, назначать, присудить, присуждать, отвести, отводить, посвятить, посвящать


vaistininkautitiesiaioficialusdiplomatinisAlytusišstypčiotiatostogavimaspuoselėjimasmedinasveikašurmulyspatiestikrosniekurysKarakasasišardymaspiktuolisraganiusulėnužeminimassugergžtiįdarymas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,