литовский словарь / kaulėti

kaulė́ti (kaulė́ja, kaulė́jo) — костенеть;


/ru/
костенеть
/en/
ossify


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.kaulėjukaulėjaukaulėdavaukaulėsiu
2p.sg.kaulėjikaulėjaikaulėdavaikaulėsi
3p.sg.kaulėjakaulėjokaulėdavokaulės
1p.pl.kaulėjam, kaulėjamekaulėjom, kaulėjomekaulėdavome, kaulėdavomkaulėsime, kaulėsim
2p.pl.kaulėjate, kaulėjatkaulėjote, kaulėjotkaulėdavot, kaulėdavotekaulėsit, kaulėsite
3p.pl.kaulėjakaulėjokaulėdavokaulės


subjunctive.
sg.pl.
1p.kaulėčiaukaulėtume, kaulėtumėme, kaulėtumėm
2p.kaulėtum, kaulėtumeikaulėtumėte, kaulėtumėt
3p.kaulėtųkaulėtų


imperative.
sg.pl.
1p.kaulėkim, kaulėkime
2p.kaulėki, kaulėkkaulėkite, kaulėkit
3p.tekaulėja, tekaulėjietekaulėjie, tekaulėja


формы с ударениямисклонение/спряжение слова


#литовский словарькак на литовском будет слово костенеть? — kaulėti
как с литовского переводится слово kaulėti? — костенеть


apkasimasišplasnotiskobtuvasnūdienapustiledžingasvajingasdūmassugabentiopinijapašliūžažleptelėtilogaritmuotinuliūdimasfinisuotisprogusvarnelėatbuktibrokolisnugrūstiautarkija
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,