литовский словарь / knirkčioti

knìrkčioti (knìrkčioja, knìrkčiojo) похныкивать šnek., пищать;
     vaĩkas knìrkčioja — ребёнок похныкивает


/ru/
похныкивать; пищать
/en/
whimper, snivel ; squeak; vaikas knirkčioja the baby is whimpering/snivelling


склонение/спряжение слова

глагол

indicative.
presentpastpast frequentativefuture
1p.sg.knirkčiojuknirkčiojauknirkčiodavauknirkčiosiu
2p.sg.knirkčiojiknirkčiojaiknirkčiodavaiknirkčiosi
3p.sg.knirkčiojaknirkčiojoknirkčiodavoknirkčios
1p.pl.knirkčiojam, knirkčiojameknirkčiojom, knirkčiojomeknirkčiodavom, knirkčiodavomeknirkčiosime, knirkčiosim
2p.pl.knirkčiojat, knirkčiojateknirkčiojot, knirkčiojoteknirkčiodavot, knirkčiodavoteknirkčiosit, knirkčiosite
3p.pl.knirkčiojaknirkčiojoknirkčiodavoknirkčios


subjunctive.
sg.pl.
1p.knirkčiočiauknirkčiotume, knirkčiotumėme, knirkčiotumėm
2p.knirkčiotumei, knirkčiotumknirkčiotumėt, knirkčiotumėte
3p.knirkčiotųknirkčiotų


imperative.
sg.pl.
1p.knirkčiokim, knirkčiokime
2p.knirkčiok, knirkčiokiknirkčiokit, knirkčiokite
3p.teknirkčiojie, teknirkčiojateknirkčioja, teknirkčiojie


формы с ударениями
#литовский словарькак на литовском будет слово похныкивать? — knirkčioti
как на литовском будет слово пищать? — knirkčioti
как с литовского переводится слово knirkčioti? — похныкивать, пищать


nusimeluotiatbrazdėtidviašisgretimasbrūžkavimaspraleidinėtiprikartikratiklisnotarinislervagiesmininkassužertuvaskutuotimainybosgumurasišliniavimasužniūniuotigegninisužsikirtinėtigreitkepėišreiškėjas
Сообщение об ошибке
#


        литовский словарь 2009-2016 ©LingvoKit
латинский словарь, чешский словарь, среднеперсидский словарь,